تیم امتیاز راننده رتبه
نیکو روزبرگ مرسدس ۳۸۵ نیکو روزبرگ ۱
لوئیز همیلتون مرسدس ۳۸۰ لوئیز همیلتون ۲
دنیل ریکیاردو ردبول ۲۵۶ دنیل ریکیاردو ۳
سباستین وتل فراری ۲۱۲ سباستین وتل ۴
مکس ورشتاپن تورو روسو ۲۰۴ مکس ورشتاپن ۵
کیمی رایکونن فراری ۱۸۶ کیمی رایکونن ۶
سرجیو پرز فورس ایندیا ۱۰۱ سرجیو پرز ۷
والتری بوتاس ویلیامز ۸۵ والتری بوتاس ۸
نیکو هالکنبرگ فورس ایندیا ۷۲ نیکو هالکنبرگ ۹
فرناندو آلونسو مک لارن ۵۴ فرناندو آلونسو ۱۰
فیلیپه مسا ویلیامز ۵۳ فیلیپه مسا ۱۱
کارلوس ساینز تورو روسو ۴۶ کارلوس ساینز ۱۲
رومن گروژان هاس ۲۹ رومن گروژان ۱۳
دنیل کویات ردبول ۲۵ دنیل کویات ۱۴
جنسن باتن مک لارن ۲۱ جنسن باتن ۱۵
کوین مگنوسن رنو ۷ کوین مگنوسن ۱۶
فیلیپه نسر ساوبر ۲ فیلیپه نسر ۱۷
استفل وندرون مک لارن ۱ استفل وندرون ۱۸
یولن پالمر رنو ۱ یولن پالمر ۱۹
پاسکال ورلین منور ۱ پاسکال ورلین ۲۰
مارکوس اریکسن ساوبر ۰ مارکوس اریکسن ۲۱
ریو هاریانتو منور ۰ ریو هاریانتو ۲۲
استبان گوتیرز هاس ۰ استبان گوتیرز ۲۳