امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۳۴ +۲۱ ۱۵ ۳۶ ۴ ۱ ۱۰ ۱۵ آرسنال ۱
۳۴ +۲۱ ۱۱ ۳۲ ۱ ۲ ۱۱ ۱۴ چلسی ۲
۳۰ +۱۷ ۱۸ ۳۵ ۳ ۲ ۹ ۱۴ لیورپول ۳
۳۰ +۱۳ ۱۹ ۳۲ ۳ ۳ ۹ ۱۵ منچسترسیتی ۴
۲۷ +۱۴ ۱۰ ۲۴ ۶ ۱ ۷ ۱۴ تاتنهام ۵
۲۱ ۱۶ ۱۹ ۶ ۳ ۵ ۱۴ منچستریونایتد ۶
۲۱ ۲۶ ۲۱ ۳ ۶ ۶ ۱۵ واتفورد ۷
۲۰ ۱۷ ۲۰ ۵ ۴ ۵ ۱۴ وست برومویچ ۸
۲۰ ۰ ۱۹ ۱۹ ۵ ۵ ۵ ۱۵ اورتون ۹
۱۹ ۲۲ ۱۷ ۴ ۶ ۵ ۱۵ استوک‌سیتی ۱۰
۱۸ ۲۵ ۲۱ ۳ ۷ ۵ ۱۵ بورنموث ۱۱
۱۷ ۱۴ ۱۳ ۵ ۵ ۴ ۱۴ ساوتهمپتون ۱۲
۱۷ -۱۰ ۲۵ ۱۵ ۲ ۸ ۵ ۱۵ برنلی ۱۳
۱۶ ۲۶ ۲۱ ۴ ۷ ۴ ۱۵ لسترسیتی ۱۴
۱۵ ۲۴ ۲۳ ۳ ۷ ۴ ۱۴ کریستال پالاس ۱۵
۱۵ ۱۵ ۱۳ ۶ ۵ ۳ ۱۴ میدلزبورو ۱۶
۱۲ -۱۴ ۲۹ ۱۵ ۳ ۸ ۳ ۱۴ وستهام ۱۷
۱۲ -۱۸ ۳۲ ۱۴ ۳ ۹ ۳ ۱۵ هال سیتی ۱۸
۱۱ -۱۳ ۲۷ ۱۴ ۲ ۱۰ ۳ ۱۵ ساندرلند ۱۹
۹ -۱۳ ۲۷ ۱۴ ۳ ۹ ۲ ۱۴ سوانسی ۲۰