امتیاز تفاضل گل خورده گل زده مساوی باخت برد بازی تیم رتبه
۴۹ +۲۹ ۱۳ ۴۲ ۱ ۲ ۱۶ ۱۹ چلسی ۱
۴۴ +۲۵ ۲۳ ۴۸ ۵ ۲ ۱۳ ۲۰ لیورپول ۲
۴۲ +۱۹ ۲۲ ۴۱ ۳ ۴ ۱۳ ۲۰ منچسترسیتی ۳
۴۱ +۲۲ ۲۲ ۴۴ ۵ ۳ ۱۲ ۲۰ آرسنال ۴
۳۹ +۲۳ ۱۴ ۳۷ ۶ ۲ ۱۱ ۱۹ تاتنهام ۵
۳۹ +۱۲ ۱۹ ۳۱ ۶ ۳ ۱۱ ۲۰ منچستریونایتد ۶
۳۰ ۲۳ ۲۸ ۶ ۶ ۸ ۲۰ اورتون ۷
۲۹ ۲۴ ۲۸ ۵ ۷ ۸ ۲۰ وست برومویچ ۸
۲۵ ۳۴ ۲۹ ۴ ۹ ۷ ۲۰ بورنموث ۹
۲۴ ۲۴ ۱۹ ۶ ۸ ۶ ۲۰ ساوتهمپتون ۱۰
۲۴ ۳۲ ۲۴ ۶ ۸ ۶ ۲۰ استوک‌سیتی ۱۱
۲۳ ۳۱ ۲۲ ۲ ۱۱ ۷ ۲۰ برنلی ۱۲
۲۲ -۱۲ ۳۵ ۲۳ ۴ ۱۰ ۶ ۲۰ وستهام ۱۳
۲۲ -۱۳ ۳۶ ۲۳ ۴ ۱۰ ۶ ۲۰ واتفورد ۱۴
۲۱ ۳۱ ۲۴ ۶ ۹ ۵ ۲۰ لسترسیتی ۱۵
۱۹ ۲۱ ۱۸ ۷ ۹ ۴ ۲۰ میدلزبورو ۱۶
۱۶ ۳۷ ۳۰ ۴ ۱۲ ۴ ۲۰ کریستال پالاس ۱۷
۱۵ -۱۸ ۳۷ ۱۹ ۳ ۱۳ ۴ ۲۰ ساندرلند ۱۸
۱۵ -۲۲ ۴۵ ۲۳ ۳ ۱۳ ۴ ۲۰ سوانسی ۱۹
۱۴ -۲۷ ۴۴ ۱۷ ۵ ۱۳ ۳ ۲۱ هال سیتی ۲۰