موتو جی پی در برنو جمهوری چک

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
موتو جی پی در برنو جمهوری چک

تنها پیست میزبانی بعد از آسن هلند که ۶۸ سال میزبان مسابقات موتو جی پی برنو جمهوری چک است. اولین گرند پری در برنو چکسلواکی، سال ۱۹۶۵ و در کلاس cc۵۰۰ برگزار شد. مسیر اصلی این پیست تقریبا ۱۳ کیلومتر طولانی تر بود و مایک هیلوود اولین برنده در این مسیر بوده. مسیر مسابقه در سال ۱۹۷۵ به دلایل امنیتی ۱۰.۹۲ کیلومتر کوتاه تر شد.

از زمانی که در سال ۲۰۰۲ موتورها چهار زمانه شدند، هوندا و یاماها هرکدام شش بار و دوکاتی دو بار توانسته اند در برنو پیروز شوند. پیروزی خورخه لورنزو در فصل قبل اولین پیروزی یاماها از سال ۲۰۱۰ در برنو بود.

دو موتور سوار با هفت پیروزی بیشترین برد را در برنو داشته اند: مکس بیاجی چهار بار در ۲۵۰cc، دو بار در ۵۰۰cc، یک بار در موتو جی پی و ولنتینو روسی یک بار در ۱۲۵cc، یک بار در ۲۵۰cc، یک بار در ۵۰۰cc، چهار بار در موتو جی پی.

نکته جالب توجه در مورد گرند پری برنو این است که تنها گرند پری در سال ۲۰۱۵ بوده که هر سه موتور سوار در شروع مسابقه در پایان هم سه سکوی اول را تصاحب کرده اند.