نبود ستاره های رئال مادرید و جایگزین آن ها

۳۰ مرداد ۱۳۹۵
نبود ستاره های رئال مادرید و جایگزین آن ها

رئال مادرید بازی های خود را  با نبود دو ستاره اش در برابر رئال سوسیداد در روز یکشنبه آغاز می کند. اما بی شک نبود این دو ستاره برای شروع تیم زیدان در این فصل مشکل ساز خواهد شد.

به نظر میرسد لوکا مودریچ به این بازی نرسد که به معنی این است جایگزین مناسب در مرکز زمین نیاز دارند، این در حالی است که مربی تیم باید جای کریستیانو رونالدو مصدوم را هم پر کند. در خط میانی، یکی از دو بازیکن متئو کواچیچ و یا ایسکو باید جای هم تیمی کروات خود را پر کنند.در خط حمله، گرت بیل و آلوار و موراتا باید دو تا از فضاهای خالی را پر کنند، اما بین مارکو آسنسیو و لوکاس واسکز برای دیگر جای خالی موجود در تیم باید یکی انتخاب شود. تکمیل نبودن خط بی بی سی نیز در فصل جدید مشکلاتی را برای تیم ایجاد می کند، این خط حمله در فصل گذشته عالی بودند.در سوی دیگر، کیکو کاسیا جایگزین کیلور ناواس مصدوم خواهد شد.