آلاردایس در حال مذاکره برای بازگشت تری به تیم ملی

۲ شهریور ۱۳۹۵
آلاردایس در حال مذاکره برای بازگشت تری به تیم ملی

مربی تیم ملی انگلیس سام آلاردایس گفت: در حال گفت و گو با جان تری، مدافع باسابقه چلسی هستم. در تلاشم تا بتوانم دوباره تری را به فوتبال ملی بازگردانم، اما افزود من از مسائل "سیاسی" که ممکن است جلوی ورود او به تیم ملی را بگیرد آگاه نیستم.

تری در سال ۲۰۱۲ با ۷۸ بازی از تیم ملی خداحافظی کرد ، قبل از ترک تیم ملی فدراسیون فوتبال پرونده ای علیه او در رابطه به توهین نژاد پرستانه به فردیناند ترتیب داده بود. مدافع چلسی پس از آن، چهار بازی محروم شد، با وجود اینکه از اتهامش در دادگاه لندن صرف نظر شده بود. آلاردایس بازگشت تری را رد نکرده است.

او به رسانه های انگلیسی گفت: "من فکر می کنم همه چیز به جان بستگی دارد. شاید باید به او فرصتی دوباره داد. جان می تواند با تجربه اش به خط دفاعی ما نظم دهد."