پیست اسپا فرانکوشامپ بلژیک آماده مسابقه سیزدهم

۵ شهریور ۱۳۹۵
پیست اسپا فرانکوشامپ بلژیک آماده مسابقه سیزدهم

پیست اسپا فرانکوشامپ یکی از قدیمی ترین مسیر های تاریخ مسابقات فرمول یک است، اولین مسابقه که از مسابقات قهرمانی نبود در سال ۱۹۲۴ برگزار شد، این مسیر یکی از محبوب ترین مسیرها برای رانندگان و طرافداران است که خاطرات بسیاری از آن در ذهن همه هست. ابتدا از جاده های باریک و طولانی تشکیل شده بود. طول اصلی اسپا فرانکوشامپ ۱۴.۹ بود و مسیر طولانی و خطرناکی داشت که بعد ها طول آن کاهش یافت اما برخی قسمت های اصلی آن هنوز تغییر نکرده. در سال ۱۹۸۳ طول پیست به هفت کیلومتر رسید و دیگر تا به حال دست نخورده باقی مانده.

بیش از بیست سال است که در تقویم برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد، مسیر زیبایی دارد که رانندگان به آن علاقه دارند و آب و هوای به شدت متغیر و تغییر ارتفاع ناگهانی از ویژگی های خاص این پیست در بلژیک است.

تنها رانندگان بزرگ می توانند ادعا کنند که به آن تسلط دارند و تنها شش نفر توانسته اند بیش از دو بار در اسپا فرانکوشامپ برنده شوند: خوان مانوئل فانجیو (سه بار)، دامون هیل (سه بار)، کیمی رایکونن (چهار بار)، جیم کلارک (چهار بار)، آیرتون سنا (پنج بار) و مایکل شوماخر (شش بار).

مشخصات اسپا فرانکوشامپ بلژیک

تعداد دور: ۴۴

طول مسیر پیست: ۷ کیلومتر

طول کل مسابقه: ۳۰۸.۰۵۲ کیلومتر

بهترین رکورد: ۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۲۶۳ هزارم ثانیه توسط سباستین وتل در سال ۲۰۰۹