برنده شدن رزبرگ در روز خوش شانسی همیلتون

۷ شهریور ۱۳۹۵
برنده شدن رزبرگ در روز خوش شانسی همیلتون

مسابقه سیزدهم در حالی با قهرمانی نیکو رزبرگ در اسپا فرانکوشامپ بلژیک به پایان رسید که تصادف ها و اتفاقات زیادی در آن رخ داد، رزبرگ توانسته بود در دور تعیین خط در رده اول قرار گیرد و پس از او ورشتاپن و رایکونن در خط دوم و سوم مسابقه را آغاز کردند نکته جالب توجه قرارگیری رهبر مسابقات لوئیز همیلتون، به دلیل پنالتی در خط آخر بود.

در ابتدای رقابت و در اولین پیچ ماشین های فراری بر اثر اشتباه سباتین وتل با هم برخورد کردند و مجبور شدن برای تعویض شکستگی قسمتی از اتومبیل خود به پیت لین بروند و این باعث شد که از آخر و پشت سر همه مسابقه را ادامه دهند، کارلوس ساینز هم به دلیل برخورد، لاستیک عقب چپ را از دست داد و مجبور شد مسابقه را ترک کند. اما اشتباه جولین پالمر و عدم کنترل او در یکی از پیچ های سریع باعث شد با کنار پیست برخورد و کاملا اتومبیل او آسیب دید اما صدمه ای به او وارد نشد، برخورد به قدری محکم بود که قطعات اتومبیل پالمر روی پیست ریخته بود، ماشین امنیتی وارد شد و بعد از چند دور پرچم قرمز به دلیل قطعات زیادی که روی پیست بود زده شد و مسابقه متوقف شد.

بعد از اینکه پیست به حالت عادی برگشت مسابقه ادامه یافت و این بهترین فرصت برای همیلتون بود تا بتواند فاصله خود را با رزبرگ که رهبر مسابقه بود را کم کند اما نتوانست مقامی بهتر از سومی کسب کند اما با این حال و با توجه به اینکه در شروع مسابقه آخر بود مسابقه موفقی داشت، دیگر راننده ردبول دنیل ریکیاردو، بر خلاف ورشتاپن که در دور تعیین خط خوب عمل کرده بود، او در مسابقه عملکرد خوب و مسابقه بی درد سری را داشت وتوانست در جایگاه دوم قرار گیرد.

رده بندی همه رانندگان در مسابقه اسپا فرانکوشامپ بلژیک:

 1. رزبرگ
 2. ریکیاردو
 3. همیلتون
 4. هالکنبرگ
 5. پرز
 6. وتل
 7. آلونسو
 8. بوتاس
 9. رایکونن
 10. مسا
 11. ورَتاپن
 12. گوتیرز
 13. گروژان
 14. کویات
 15. پالمر
 16. اکن
 17. نسر