پاکو الکاسر رسما بازیکن بارسلونا شد

۹ شهریور ۱۳۹۵
پاکو الکاسر رسما بازیکن بارسلونا شد

در آخرین زمان نقل وانتقالات بارسلونا از والنسیا یک بازیکن جذب کرد. پاکو الکاسر رسما به بارسلونا آمد. بین آن ها یک قرار دادی ۵ساله به ارزش ۳۰ میلیون یورو بسته شده است. این انتقالی مناسب و خیلی خوب برای بارسلونایی ها بود.

قرار بود این بازیکن به مادرید برود، اما قراردادی پنج ساله با آبی و اناری ها را امضا کرده. والنسیا هم مونیر الحدادی را به صورت قرضی با حق خرید از بارسلونا به خدمت گرفت. لوئیس انریکه از به خدمت گرفتن پاکو راضی است.