اسلام سلیمانی به لسترسیتی آمد

۱۲ شهریور ۱۳۹۵
اسلام سلیمانی به لسترسیتی آمد

این بازیکن ۲۸ساله با قرار پنج سال به تیم لسترسیتی قهرمان فصل پیش لیگ جزیره رفت. او حالا با قرار دادی حدود ۳۵ میلیون پوند به لستر آمد.

سلیمانی به وب سایت لستر گفت: "برای پیوستن به این تیم بزرگ لستر سیتی افتخارمیکنم و من برای شروع بازیم نمی توانم صبر کنم. بازی فوتبال در لیگ برتر جزیره بسیار سخت و متفاوت است. بازی برای قهرمان سال گذشته لیگ بسیار هیجان انگیز هست. به سادگی نمی تواند از این شادیم بگذرم. "