شروع خوب و پایان عالی وینالس در سیلور استون

۱۴ شهریور ۱۳۹۵
شروع خوب و پایان عالی وینالس در سیلور استون

در حالی موریک وینالس اسپانیایی توانست قهرمان گرند پری انگلستان شود که در زمان گیری قبل از مسابقه توانسته بود در خط سه قرار گیرد، کال کراچلو که در زمان گیری عالی کار کرده بود موفق شده بود تا در کشورش رقابت را در خط اول آغاز کند و روسی هم بعد از قرار داشت، اما مارکز رهبر فعلی مسابقات از خط پنج و دیگر مدعی این فصل که دچار افت شده، لورنزو موتور سوار یاماها در خط نه کار خود را آغاز کردند.

شروع مسابقه با استارت عالی وینالس همراه بود و توانست روسی و کراچلو را پشت سر گذارد، در دور دوم رقابت لوریس باز تصادف خطرناکی داشت و باعث شد پرچم قرمز زده و مسابقه متوقف شود بعد از چند دقیقه که همه چیز به حالت عادی برگشت دوباره موتور سوارها رقابت را از خط شروع و پس از یک دور گرم کردن از سر گرفته شد، اما بازهم این وینالس بود که سریع تر بود و هر چه که از مسابقه می گذشت او از همه دورتر می شد و هیچ کس قادر نبود حتی به او نزدیک شود، در این بین که وینالس در حال یکه تازی بود رقابت بر سر رده های بعدی بسیار داغ بود، دوباره رقابت سختی بین مارکز و روسی ایجاد شده بود در دور های پایانی به یکباره یانونه از تک تک موتورسوارها سبقت می گرفت طوری که به  رده دوم هم رسید اما باز هم موتورسواری خطرناک او کار دستش داد و روی زمین افتاد و مسابقه را از دست داد.

بعد از افتادن یانونه، مارکز مثل یانونه به رده دوم رسید اما در ۲ دور مانده به پایان مسابقه اشتباه کرد و این اشتباه او باعث شد چند رده عقب برود اما در نهایت به رتبه چهارم بسنده کرد، وینالس، کراچلو و روسی توانستند در رتبه های اول تا سوم قرار گیرند.

رده بندی موتور سوارها در مسابقه دوازدهم سیلور استون انگستان:

 1. وینالس
 2. کراچلو
 3. روسی
 4. مارکز
 5. پدروسا
 6. دویتزیوسو
 7. الکس اسپارگارو
 8. لورنزو
 9. پتروچی
 10. بائوتیستا
 11. هرناندز
 12. لورتی
 13. لوئز
 14. باربرا
 15. رابات
 16. میلر
 17. ریدینگ