پدروسای شگفت انگیز در سن مارینو

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
پدروسای شگفت انگیز در سن مارینو

در دور تعیین خط سن مارینو لورنزو، روسی و وینالس به ترتیب در خط یک تا سه قرار گرفتند و رهبر مسابقات مارکز در خط چهارم مسابقه را آغاز کرد، در همان ابتدای رقابت و پس از چند پیچ روسی توانست از لورنزو سبقت بگیرد و تا دور هشتم رهبر رقابت بود اما تنها کسی که می توانست سکوی اولی را از او بگیرد دنی پدروسا، موتور سوار تیم رپسول هوندا بود او که از تایر سافت در جلو و میدیوم در عقب استفاده کرده یک به یک از وینالس، مارکز و لورنزو گذشت و توانست در دور هشتم روسی که داشت به راحتی مسابقه می داد را پشت سر بگذارد.

از دور هشتم روسی تلاش زیادی کرد تا بتواند جایگاهش را پس گیرد اما واقعا پدروسا دست نیافتنی بود مارکز که از تایر هارد در جلو استفاده کرده بود موفق نشد به هدفش برسد و در رده چهارم قرار گرفت با دوم شدن روسی اختلاف بین او و مارکز به ۴۳ امتیاز کاهش یافت و با توجه به رقابت های باقیمانده مسابقه های جذاب تری را شاهد خواهیم بود.

رده بندی همه موتورسوارها در پیست سن مارینو:

 1. پدروسا
 2. روسی
 3. لورنزو
 4. مارکز
 5. وینالس
 6. دوویتزیوسو
 7. پیرو
 8. پل اسپارگارو
 9. کرچلو
 10. بائوتیستا
 11. پتروچی
 12. برادل
 13. باربرا
 14. لورتی
 15. ریدینگ
 16. هرناندز
 17. رابات