شرکت فیلیپس نورپردازی ورزشگاه جدید اتلتیکو را انجام می دهد

۲۲ شهریور ۱۳۹۵
شرکت فیلیپس نورپردازی ورزشگاه جدید اتلتیکو را انجام می دهد

ورزشگاه اتلتیکو مادرید آماده سازی می شود برای دیدار با تیم آیندهوون در لیگ قهرمانان که به زودی انجام می شود، شرکت فیلیپس حامی مالی این باشگاه تایید کرده است که آنها یک پیشنهاد روشنایی برای ورزشگاه جدید را به مدیران این باشگاه ارائه کرده اند. فیلیپس حامی این باشگاه است و به مدت حداقل ۱۰ سال آینده روشنایی ورزشگاه را تامین می کند. هیات مدیره اتلتیکو بحث ایده جدید شرکت فیلیپس را تایید کرده است.

گیلرمو و فرناندو فاریز به ترتیب مدیر تجاری و مدیر عملیات منطقه با چند نفر دیگر در مورد روشنایی در مقیاسی به این بزرگی را بررسی می کنند. آن ها به توافقی رسمی برای انجام روشنایی توسط شرکت فیلیپس رسیده اند. پیشرفت هایی در مذاکرات انجام شد و توافق در نهایت به امضا رسید. شرکت فیلیپس اجازه دارد نور کل ورزشگاه را با استفاده از استاندارد LED و محصولات بهینه سازی مصرف انرژی ورزشگاه را نورپردازی کند.