کریستیانو رونالدو به پسرش کمک می کند

۲۶ شهریور ۱۳۹۵
کریستیانو رونالدو به پسرش کمک می کند

بعد از برد تیم زیدان با درخشش رونالدو در برابر اسپورتینگ لیسبون، کریستیانو رونالدو یک عکس بر روی شبکه های اجتماعی از خود و پسرش منتشر کرد که در آن او در حال کمک کردن به پسرش کریستیانو جونیور است که در حال انجام تکالیف مدرسه اش است. در اسپانیا مدارس شناخته شده در اواسط ماه سپتامبر شروع به کار می کنند. با کار سخت و فداکاری رونالدو به نظر می رسد او پدر خوبی برای پسرش است. این یک موفقیت برای پسرش است که پدر او حواسش به درس های فرزندش است.