اتلتیکو مادرید تیم اسپورتینگ خیخون را به خاک و خون کشید

۲۸ شهریور ۱۳۹۵
اتلتیکو مادرید تیم اسپورتینگ خیخون را به خاک و خون کشید

اتلتیکو مادرید و بارسلونا هر دو در روز شنبه آتش بازی کردند، اتلتیکو با پیروزی ۵-۰ نفس اسپورتینگ خیخون را گرفت. لگانس با اتلتیکو کارش به تساوی کشیده شده بود، اما امروز آبی و اناری ها این تیم را به آتش کشیدند. بارسلونا ۵-۱ پیروز میدان شد. اسپورتینگ هم امروز توسط فرناندو تورس و آنتوان گریزمان له شد.

در این بازی گریزمان هتریک کرد و نزدیک بود که تورس هم هتریک کند که زمان بازی به پایان رسید. گریزمان در ابتدای کار گل اول خودش را زد و دوباره در دقیقه ۵ هم گل دوم خود را زد. او در دقیقه ۳۰ بازی هم گل سوم تیمش و خودش را زد و هتریک کرد او نشان داد بازیکن متفاوتی است. هم تیمی او تورس هم گلزنی کرد، دقیقه ۷۱ گل چهارم تیم را زد و او هم می خواست هتریک کند. در آخر بازی هم گل دوم خود را زد اما هتریک نکرد.