کورتوا: رئال مادرید برایم پیام فرستاده است

۳۰ شهریور ۱۳۹۵
کورتوا: رئال مادرید برایم پیام فرستاده است

تیبو کورتوا نشان داده است که او درخواست هایی از باشگاه رئال مادرید در طول آسیب دیدگیش برایش ارسال شده. این دروازه بان چلسی طلسم فصل گذشته دشوار خود را پایان داد، او با مشکل زانو تا سه ماه دور از میدان بود.

کورتوا گفت:" چیزی که من نمی دانم این است که چرا رئال مادرید برای من پیغام فرستاده است؟وقتی که من از ناحیه زانو صدمه دیدم فکر کردم شاید دیگه سخت بتونم بازی کنم. من فکر می کنم بسیاری از باشگاه بر بازی کردن من نظارت داشته اند. من می توانم به هر سبکی در هر باشگاهی بازی کنم."