کایل واکر قرار داد خود با تاتنهام را تمدید کرد

2 مهر ۱۳۹۵
کایل واکر قرار داد خود با تاتنهام را تمدید کرد

کایل واکر قرارداد جدیدی با تیمش تاتنهام این باشگاه شمال لندنی را امضا کرد و حداقل تا ۲۰۲۱  باید برای این تیم بازی کند. این بازیکن ۲۶ ساله انگلیسی که در تیم ملی هم بازی می کند برای تاتنهام در سال ۲۰۰۹ شروع به بازی کرد و بیش از ۱۵۰ بازی برای این باشگاه انجام داده است و او در حال حاضر به توافق رسید تا قرارداد پنج ساله با این تیم ببندد، او عضو تیم ملی است و بازیکن موثری برای تاتنهام در سالهای گذشته بوده است.