آلاردایس از مربی گری تیم ملی انگلیس برکنار شد

۶ مهر ۱۳۹۵
آلاردایس از مربی گری تیم ملی انگلیس برکنار شد

سام آلردایس رسما موقعیت خود به عنوان مربی تیم ملی انگلستان را کنار گذاشت. او تنها برای ۶۱ روز نقش مدیر این تیم را بازی کرد و بعد از این مدت او را از این موقعیت کنار گذاشتند. در طول جلسات مخفی با روزنامه دیلی تلگراف گزارش شده است آلردایس از مربی گری تیم ملی کنار گذاشته شده است. آلردایس به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس در ماه جولای جایگزین هاجسون شده بود.

بیانیه ای که درباره او منتشر شده است:

رفتار آلردایس، به عنوان سرمربی تیم انگلستان نامناسب گزارش شده او می پذیرد این موضوع را و عذرخواهی کرده است. با این حال، با توجه به ماهیت جدی از اعمال خود، آلردایس به توافق رسیده است که فسخ قرار کند. این تصمیم روشنی است که باید درمورد این مربی گرفته می شد.