تبریک ستاره به گلادیاتور برای تولدش

۶ مهر ۱۳۹۵
تبریک ستاره به گلادیاتور برای تولدش

مسی امروز در یک ویدیو تولد بازیکن خوب ایتالیایی فرانچسکو توتی را در زاد روز ۴۰ سالگیش خود تبریک گفت تا شریک این روز مهم باشد. این مهاجم آرژانتینی در یک پیام از طریق رسانه های اجتماعی به افسانه ایتالیایی که سحر و جادو را خوب بلد است در روز سه شنبه ارسال کرد. برای توتی هم تیمی هایش جشنی را در کنار کادر مربیگری در روز دوشنبه گرفتند، با این حال این پیام از این فرد محترم و تحسین برانگیز است.