برنامه نهایی شده برای ورزشگاه برنابئو جدید

۲۰ مهر ۱۳۹۵
برنامه نهایی شده برای ورزشگاه برنابئو جدید

پس از انسداد اداری و قانونی، معامله بین رئال مادرید و شورای شهر اسپانیا به نتیجه رسید و اجازه آن داده شد تا سانتیاگو برنابئو به یک ورزشگاه متفاوت در قرن ۲۱ تبدیل شود. برای اولین بار در ۲۰۱۲ این طرح ارائه شده، شرایط ساخت آن برای باشگاه رئال مادرید در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد. این به این معنی است که حدود ۴۰۰ میلیون یورو برای باشگاه هزینه خواهد داشت. آرایش حمایت مالی این پروژه  قبلا زده شده است برای تامین مالی این پروژه، با شرکت های ساختمانی مذاکره شده است، اگرچه فلورنتینو پرزهنوز این موضوع را کاملا تایید نکرده است.

آنچه که مسلم است رنگ متفاوتی ورزشگاه برنابئو خواهد گرفت و در اطراف محیط ورزشگاه نورپردازی فوق العاده ای می شود، بخشی از سقف ورزشگاه هم جمع خواهد شد این طراحی بسیار مدرن و جدید است. ساکنان محلی از موارد زیادی بهره مند خواهند شد، از جمله کاهش سر و صدا در روز برگزاری مسابقات که در حال حاضر برای دیگران زیاد خوشنود نیست.