بازگشت مارکیزیو پس از شش ماه

۵ آبان ۱۳۹۵
بازگشت مارکیزیو پس از شش ماه

مکس آلگری از بازگشت هافبک توانای خود در بازی مقابل سامپدوریا استقبال کرده او همچنین در نظر دارد که در این بازی از ایگواین و مانژوکیچ در نوک خط حمله استفده کند.

آلگری خبر داد که کلودیو مارکیزیو پس از شش ماه مصدومیت مقابل سامپدوریا در ترکیب قرار خواهد گرفت او که در فصل قبل و در بازی با پالرمو از ناحیه رباط پا آسیب دید بازی های تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۱۶ و چند هفته از سری آ را در فصل جدید از دست داد، آلگری گفت:" از بین مارکیزیو، روگانی و آساموا یکی یا دو نفر بازی خواهند کرد، مارکیزیو بازیکن بسیار مهمی برای ما است او اگر تا ژانویه حتی نیمی از بازی ها را بازی کند من را خوشحال می کند، او همچنین تایید کرد دیبالا بازی نخواهد کرد و ایگواین و مانژوکیچ فیکس هستند آنها خیلی خوب با هم همکاری و به اهداف ما کمک می کنند."