پیست آستین امریکا

۵ آبان ۱۳۹۵
پیست آستین امریکا

فصل ۲۰۱۲ مسابقات فرمول ۱ از سال ۲۰۰۷ دوباره به امریکا برگشت، پیست آستین در تگزاس ساخته شد و توسط قهرمان سال ۱۹۷۸ جهان یعنی ماریو آندرتی افتتاح شد.

مسیر آن ۵.۵ کیلومتر است که در جنوب شرقی تگزاس واقع شده و معماری آن را هرمان تیکل و شرکت امریکایی HKS انجام داده اند، ۲۰ پیچ دارد که از بهترین مسیر های جهان الهام گرفته شده، اختلاف سطح آن در بعضی نقاط به ۴۰ متر هم می رسد، قسمتی از آن به سیلور استون، قسمتی به هاکنهایم و قسمتی به استابول پارک شبیه است. فضای بزرگ برای تماشاگران که ۱۲۰ هزار نفر ظرفیت دارد.

مشخصات پیست آستین امریکا:

تعداد دور : ۵۶ دور

طول مسیر : ۵.۵۱۴ کیلومتر

طول کل مسیر : ۳۰۸.۴۰۵ کیلومتر

بهترین رکورد : ۱ دقیقه و ۳۹ ثانیه و ۳۴۷ هزارم ثانیه توسط سباستین وتل در سال ۲۰۱۲