کریستیانو رونالدو بازیکن خوش قلب جهان

۱۵ آبان ۱۳۹۵
کریستیانو رونالدو بازیکن خوش قلب جهان

یکی از چهره های عمومی شناخته شده و محبوب در جهان با حرکت های مثبت کریستیانو رونالدو است که او می تواند شهرت خود را برای کمک رسانی به کسانی که به او نیاز دارند بیشتر کند. فلسفه او در رابطه با آن عقاید قدمت دارش در دوران کودکی اش است که پدرش به او آموخته است.

رونالدو گفت:"پدرم همیشه به من آموخت که وقتی کسی به شما نیاز دارد باید کمکش کنی، خداوند همیشه به شما کمک خواهد کرد این چیزی است که همیشه اتفاق می افتد زمانی که من سعی برای کمک به کسانی که نیاز دارند می کنم، احساس بهتری دارم."

در سال ۲۰۱۵ رونالدو توسط سازمان غیر دولتی Dosomething به عنوان حامی ترین ورزشکار در جهان انتخاب شد، او در صدر فهرستی از ورزشکارانی که کارهای خیریه انجام می دهند قرار دارد، پیش از کشتی گیر معروف جان سینا و ستاره تنیس سرنا ویلیامز ایستاده است.

رونالدو هرگز فراموش نکرده که او در یک محله معمولی در مادیرا بزرگ شده و همواره از تراژدی زندگی اش تعریف می کند.