هافنهایم دو گل زد اما بازی مساوی شد

۱۶ آبان ۱۳۹۵
هافنهایم دو گل زد اما بازی مساوی شد

دو گل از هافنهایم در شرایطی که باید باعث برد آنها می شد اما باعث تساوی آنها مقابل بایرن آن هم در آلیانز آرنا شد. در دقیقه ۱۶ دمیربای با شوتی دیدنی دروازه نویر را باز کرد بطوریکه نویر فقط توانست باز شدن دروازه اش را مشاهده کند تا در خانه بایرن، از این تیم پیشی گیرد زوبر دیگر گل این بازی را به تیم خود زد او ارسال داگلاس کاستا را قطع کرد و توپ وارد دروازه خودشان شد.

 بایرن که نمی خواست در خانه فقط یک امتیاز گرفته باشد در نیمه دوم هم حمله می کرد ضربات آخر آنها آنقدر خوب نبود که منجر به شکست هافنهایم شود و در بعضی مواقع هم این دروازه بان هافنهایم بود که مانع آنها می شد و در نهایت با همین دو گل هافنهایم بازی با تساوی به پایان رسید.