گریزمان: بازی در کنار بنزما لذت بخش است

۲۰ آبان ۱۳۹۵
گریزمان: بازی در کنار بنزما لذت بخش است

با حرف هایی که به بنزما در تیم ملی فرانسه چسباندن با این وجود آنتوان گریزمان در حمایت از هم تیمی اش بازیکنی که هنوز ویژگی های برای دیدیه دشام در تیم ملی را دارد در آمد. این بازیکن اتلتیکو متعصب و امیدوار است که در نهایت بنزما ستاره تیم ملی خواهد شد و مانند گذشته می درخشد.

گریزمان در مصاحبه با فیگارو گفت:"بازی در کنار بنزما بسیار لذت بخش است، در زمین ما همیشه یک دیگر را به راحتی پیدا می کنیم. این مرا اذیت می کند که حرف های ضد بنزما زده می شود. او بازیکن بزرگی است."

گریزمان در نهایت گفت:" این مربی تیم ملی است که تصمیم می گیرد که چه کسی باشد و چه کسی نباشد، من تصمیم نمی گیرم."