خسه ۱۰۰ روز در پاریس اما هنوز هم بازی نمی کند

۲۵ آبان ۱۳۹۵
خسه ۱۰۰ روز در پاریس اما هنوز هم بازی نمی کند

خسه بیش از سه ماه و تقریبا ۱۰۰ روز از رئال مادرید به پاری سن ژرمن آمده، اما این بازیکن جوان هنوز در لیگ فرانسه شناخته نشده است. از ۱۶ بازیکنی که تحت نظارت اونای امری هستند هنوز این مربی تصمیم ندارد از خسه در ترکیب خود استفاده کند. او به هیچ وجه به اندازه کافی همانند یک مهاجمی که ۲۵ میلیون یورو هزینه اش شده است ندیدیم، حتی اگر اولین بازی خود را در برابر باستیا می دیدیم باز امیدوار کننده نبود.

در واقع،مربی تیم در هر بازی از آوردن این بازیکن در زمین خودداری کرده است.

فرد روزنامه نگار اشاره کرد:"در فرانسه او کم و یا بسیار کم شناخته شده است. او یک بازیکن ثروتمند، جالب و شخصیت اصلی او بسیار خوب است، استعداد و شانس فوق ستاره شدن را دارد. در حال حاضر این بسیار مهم است زیرا او به سختی بازی می کند. به جای آن امری است که باید به این سوال پاسخ دهد اگر او امضای خسه را خواسته است، پس چرا این طور با او رفتار می کند؟"