تساوی بدون گل ایتالیا و آلمان در میلان

۲۶ آبان ۱۳۹۵
تساوی بدون گل ایتالیا و آلمان در میلان

دیدار دوستانه ایتالیا و آلمان با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت و هیچ یک نتوانستند از پس دیگری برآید، در این بازی آلمان از بازیکنانی مانند نویر، شورله، اوزیل، گومز و دراکسلر استفاده نکرده بود و آنها همراه با آلمان به ایتالیا نیامده بودند، از سبک بازی آتزوری مشخص بود که پرس در دیتور کار آنها قرار داشت حتی مهاجمان این تیم هم از جلو این کار را انجام می دادند، هر دو تیم در نیمه اول حملاتی داشتند ولی انچنان که باید جدی نبود.

نیمه دوم بازی به نسبت نیمه اول خیلی بهتر بود دقیقه ۶۱ ژرمن ها توپ را وارد دروازه ایتالیا کردند اما افساید بود و گل مورد قبول واقع نشد بلوتی و ایموبیله برای ایتالیا خیلی با نشاط و پر جنب و جوش بازی می کردند بلوتی در دقیقه ۸۱ با لنو دروازه بان آلمان تک به تک شد اما ضربه او با تیر برخورد کرد و گل نشد و در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید.