روبرتو کارلوس: مارسلو بهترین دفاع چپ جهان است

۲۶ آبان ۱۳۹۵
روبرتو کارلوس: مارسلو بهترین دفاع چپ جهان است

اسطوره باشگاه رئال مادرید روبرتو کارلوس درباره مارسلو می گوید:" او بهترین دفاع چپ در جهان است."

او گفت:" من همراه با کافو، راه های مختلفی برای حمله در فوتبال ابداع کردیم. امروز برزیل مارسلو و فیلیپه را دارد، مارسلو بهترین در جهان است و اما فیلیپه هم در کنارش عالی کار می کند. من امیدوارم که مارسلو بهتر از من شود، او در حال انجام کارهای بسیار خوبی است. در حال حاضر او بهترین مدافع چپ در جهان است. او مشخصات تاکتیکی بهتری از من دارد.

او ادامه داد:"او یک بازیکن بسیار هوشمند است،و گاهی اوقات به کمک کریم [بنزما] و دیگران برای رسیدن به گل کمک می کند. امروزه او بهترین در جهان است بازی های او نمره بالایی دارد."