گریزمان برای دربی مادرید آماده است

۲۸ آبان ۱۳۹۵
گریزمان برای دربی مادرید آماده است

گریزمان به طور کامل مصدومیت پای چپش بهبود یافته است، آنتوان گریزمان به احتمال زیاد از ویژگی های مهمی در ترکیب سیمئونه در دربی مادرید در شب شنبه برخوردار است. گریزمان دچار مصدومیت در برابر سوئد در بازی های بین المللی با فرانسه در جمعه گذشته شد.

سیمئونه نیز تیم پس از استراحت بین المللی دوباره تیم را جمع کرده است. فیلیپه لوئیس، دیگو گودین، خوزه ماریا خیمنز و کوریا نیز آماده برای تمرین هستند. گریزمان آماده است و احتمالا در نوک خط حمله قرار دارد.

در همین حال، زین الدین زیدان تیمش را برای دربی مهم در برابر تیم اتلتیکو آماده می کند. مربی اتلتیکو هنوز مطمئن نیست و مشخص نکرده که آیا از سیستم ۴-۴-۲ یا ۴-۱-۴-۱ استفاده خواهد کرد.