دربی میلان برنده نداشت

۱ آذر ۱۳۹۵
دربی میلان برنده نداشت

هفته سیزدهم سری آ شاهد بازی مهمی بود که در آن دربی دلامدونینا برگزار شد اینتر توسط ایوان پرسیچ در دقیقه دوم وقت های تلف شده نیمه دوم توانست حداقل یک امتیاز از میلان بگیرد.

در نیمه اول هر دو تیم حملاتی داشتند که زیاد جدی نبود البته سهم اینتر کمی بیشتر بود دقیقه ۴۳ شروع عالی دوناروما برای میلانی باعث شد که سوسو دروازه اینتر را باز کند او ضربه ای دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا یکی از بهترین شب های فوتبالی اش را تجربه کند چرا که گل زدن در دربی برای هر بازیکنی جذاب است.

از شروع نیمه دوم اینتر بر حملاتش افزود و خیلی هم زود به گل رسید آنتونیو کاندروا دقیقه ۵۳ با شوتی دیدنی دروازه میلان را باز کرد تا بازی به تساوی کشانده شود اما میلان تنها ۵ دقیقه بعد از گل اینتر گل دوم را دوباره توسط سوسو به ثمر رساند اینتری ها که نمی خواستند در این دیدار مهم بازنده باشد بر روی میلان فشار آوردند این فشار اینتر ادامه داشت تا اینکه در دومین دقیقه وقت های تلف شده نیمه دوم ایوان پرسیچ باخت را با تساوی تعویض کرد. میلان می توانست با برد در این بازی جای رم را که بازی خود را باخته بود بگیرد هر دو تیم دو امتیاز مهم را ازدست دادند بخصوص میلان.