راموس و نیمار با یک کارت زرد ال کلاسیکو را از دست می دهند

۵ آذر ۱۳۹۵
راموس و نیمار با یک کارت زرد ال کلاسیکو را از دست می دهند

هر چند که یک هفته دیگر به این بازی مهم باقی مانده و ال کلاسیکو در تاریخ ۳ دسامبر برگزار می شود. اما دو بازیکن مهم این دو تیم  نیمار و راموس باید مراقب خودشان در برابر رئال سوسیداد و اسپورتینگ خیخون باشند تا کارت زرد در این بازی ها نگیرند. اگر هم کارتی دریافت کردند باید با کلاسیکو خداحافظی کنند.

راموس چهار کارت زرد در شش بازی قبل در یک ماه و نیم گذشته گرفته است، در حالی که مهاجم برزیلی تیم مقابل مسابقات بیشتری را داشته و کارت زرد کمی دارد. هر چند پست بازی آنها متفاوت است. شاید مربی ها بیشتر نگران این موضوع باشند و به آنها تذکرهای زیادی داده اند.