موناکو مارسی را در ورزشگاه لویی دوم در هم کوبید

۷ آذر ۱۳۹۵
موناکو مارسی را در ورزشگاه لویی دوم در هم کوبید

در هفته چهاردهم لیگ یک فرانسه موناکو با درخشش فالکائو مارسی را در ورزشگاه لویی دوم در هم کوبید آنها با یک بازی بیشتر نسبت به نیس و پاری سن ژرمن فعلا به طور موقت در صدر جدول قرار گرفتند.

دقیقه ۲۳ بوچیلا دروازه مارسی را از روی کاشته پشت محوطه به زیبایی باز کرد شش دقیقه بعد مالر جرمین با ضربه سر گل دوم را وارد دروازه کرد اما این پایان کار او در این نیمه نبود دقیقه ۳۹ بازهم او با پاس گل عالی کاپیتان فالکائو گل سوم را شوتی دقیق و فنی به ثمر رساند تا عملا کار مارسی تمام شده باشد این بازی گل دیگر هم داشت که دوباره سهم موناکو بود کاریلو در دقیقه ۹۱ توپ برگشتی از سمت دروازه با سر به تور چسباند تا باخت برای سنگین تر شود.