بهترین خط حمله اروپا در اختیار موناکو

۱۴ آذر ۱۳۹۵
بهترین خط حمله اروپا در اختیار موناکو

موناکو با درخشش فالکائو موفق شد باستیا در هفته شانزدهم در هم بکوبد آنها بیشتر از هر تیم اروپایی تا هفته از لیگ گل زده اند و عملکرد فوق العاده ای داشته اند ۴۹ گل در ۱۶ بازی میانگین گلزنی تقریبا سه در هر بازی را از آن خود کرده اند آنها درحال حاضر با یک بازی بیشتر و تفاضل گل بهتر نسبت به نیس موقتا در صدر جدول قرار گرفته و منتظر نتیجه بازی نیس هستند.

دقیقه ۱۰ بازی ضربه سر فالکائو را دروازه بان باستیا دفع کرد اما کیلیان ام باپه توپ برگشتی را وارد دروازه کرد و گل اول موناکو به ثمر رسید در ادامه تا پایان نیمه اول توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.

در نیمه دوم و دقیقه ۶۷ توماس لمار گل دوم را زد تا موناکو با خیال راحت تری بازی را پیگیری کند از زمانی که فالکائو از لیگ انگلیس برگشته در موناکو عملکرد فوق العاده ای داشته و در اکثر بازی ها موثر بوده او یک دقیقه بعد از گل دوم روی اشتباه بازیکنان باستیا گل سوم را وارد دروازه باستیا کرد اما این پایان کار او نبود تنها ۵ دقیقه بعد گل چهارم را هم زد گل آخر را هم کاریلو روی ارسال از کرنر به ثمر رساند تا بهترین خط حمله اروپا همچنان به گلزنی های خود ادامه دهد.