نصری و اسکودرو در ترکیب اصلی سویا برای بازی با لیون

۱۷ آذر ۱۳۹۵
نصری و اسکودرو در ترکیب اصلی سویا برای بازی با لیون

خورخه سامپائولی در تیم ۱۹ نفره خود برای بازی بسیار مهمش در چهارشنبه شب در لیگ قهرمانان با سویا در لیون فرانسه بازی خواهد کرد.او در ترکیب اصلی از سمیر نصری و سرخیو اسکودرو استفاده خواهد کرد.هر دو بازیکن از ناحیه پا مصدوم بوده اند،اما آنها بهبود یافته اند و حتی می توانند باعث پیروزی تیم هم بشوند.

با این حال باشگاه اندلس باید یک بازی را انتخاب و از ترکیب خارج کند،زیرا تنها ۱۸ بازی کن قادر به همراهی تیم در لیگ قهرمانان است.

لیست کامل تیم سویا به شرح زیر است: سرجیو ریکو، سالواتوره سیریگو، ماریانو، ماتیاس، تیموتی ، ویسنته ایبروها، لوسیانو ویئتو، سمیر نصری، خواکین کوریا، وسام بن یدر، هیروشی کیوتاکه، استیون زونزی، پابلو سارابیا، سرجیو اسکودرو، گانسو، ویتولو، نیکو تکلیف، عادل رامی و گابریلمرکادو.