سیمئونه: اتلتیکو خوب شروع کرد و خوب تمام کرد

۱۷ آذر ۱۳۹۵
سیمئونه: اتلتیکو خوب شروع کرد و خوب تمام کرد

اتلتیکو مادرید ۱-۰ به بایرن مونیخ در سه شنبه شب باخت، اما دیگو سیمئونه قادر به گرفتن نکات مثبتی در آلیانز آرنا بود، او مسابقه را با خوشحالی به پایان رساند.

مربی تیم اتلتیکو بعد از بازی گفت:"ما چند موقعیت خوب به خصوص در شروع بازی را از دست دادیم. سپس بایرن مونیخ تیم بهتر شد و قبل از زدن ضربه آزاد موقیت زیادی نداشتند. در نیمه دوم آنها برتر بودند و در اواخر این مسابقه تیم من تهاجمی شد و شدید حریف را تحت فشار گذاشت. در هلند و در روسیه تیم من خوب بود، دور از خانه بازی واقعا سختی است."