مائوریسیو پوچتینو می گوید خوزه مورینیو هنوز هم خاص است

۱۹ آذر ۱۳۹۵
مائوریسیو پوچتینو می گوید خوزه مورینیو هنوز هم خاص است

مائوریسیو پوچتینو معتقد است خوزه مورینیو هنوز هم خاص است و اصرار دارد که منچستر یونایتد نیاز به زمان دارد. او درباره ممنوعیت مورینیو از بازی به دلیل رفتار بد در کنار زمین انتقاد کرد.

پوچتینو گفت: خیلی مشکل است گاهی اوقات خودتان را در کنار زمین کنترل کنید، رفتار او طبیعی بود. این مشکل هست که خودتان را در کنار زمین در زمانی که شما نا امید می شود کنترل کنید من مورینیو را دوست دارم و رابطه خوبی با او داشتم. از آنجا که او آقای خاص هست تمرکز رسانه ها بر او بیشتر از بقیه مربیان است.