زیدان: آسنسیو بهترین پای چپ را دارد

۲۷ آذر ۱۳۹۵
زیدان: آسنسیو بهترین پای چپ را دارد

اولین بار است که دیدیم زین الدین زیدان در باره بازی آسنسیو سخن می گوید، او این بازیکن جوان را خاص می داند و مربی فرانسوی در حال حاضر او را از نظر پای چپ بهتر از لیونل مسی می داند و او را با مسی مقایسه می کند. به طور منظم در گفت و گو پس از جلسات آموزشی، مربی تیم مادرید از آسنسیو تعریف می کند. مسی از پای چپ خود استفاده مفید می کند، اما از نظر زیدان آسنسیو خیلی مفیدتر از مسی کارش را انجام می دهد.

زیدان از باشگاه خواسته تا آسنسیو قرار داد ببندد و به صورت قرضی بازی نکند. آسنسیو تیم را دوست دارد و می داند که زیدان برای نگه داشتن او تلاش زیادی می کند.