پیست بوداپست مجارستان

۳ مرداد ۱۳۹۵
پیست بوداپست مجارستان

اولین بار مجارستان در سال ۱۹۳۰ میزبان گرند پری شد ، اما ادامه یافتن جنگ جهانی دوم باعث شد تا سال ۱۹٦۰ محلی برای مسابقه در این کشور نباشد. در آغاز سال ۱۹۸۰ علاقه داشتند گرند پری برگزار کنند و مذاکراتی با اتحاد جماهیر شوروی انجام دادند با توجه به اینکه یک مسابقه در مسکو برگزار می شد.

در تابستان سال ۱۹۸۳ با توجه به اینکه برگزاری مسابقات فرمول یک اهمیت زیادی برای کشورها داشت ، این تصمیم گرفته شده که به جای مسکو در بوداپست این گرند پری برگزار شود. ابتدا برگزاری مسابقه در خیابان های شهر پیشنهاد شده بود اما در آخر تصمیم گرفتند پیست جدیدی احداث کنند.

مشخصات پیست بوداپست :

  • تعداد دور : ۷۰
  • طول پیست : ٤.۳۸۱ کیلومتر
  • مسافت کل مسابقه : ۳۰٦.۶۳  کیلومتر
  • بهترین رکورد ثبت شده برای یک دور : ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۱ هزارم ثانیه توسط میشل شوماخر سال ۲۰۰٤