تعیین خط آلمان – مرسدس، ردبول و فراری

۹ مرداد ۱۳۹۵
تعیین خط آلمان – مرسدس، ردبول و فراری

نیکو رزبرگ در خانه توانست در خط یک قرار گیرد، همیلتون دیگر راننده مرسدس دوم، ریکیاردو و ورشتاپن رانندگان ردبول به ترتیب سوم وچهارم و بعد از آنها هم فراری ها در رده پنجم وششم قرار خواهند گرفت. اما نکته قابل توجه قرارگیری رانندگان تیم فورس ایندیا در خط هفت و نه مسابقه روز یکشنبه است.

مسابقه دوازدهم در هاکنهایم آلمان روز یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱٤ به وقت محلی و ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

محل قرار گیری همه رانندگان به شرح زیر است:

 1. رزبرگ
 2. همیلتون
 3. ریکیاردو
 4. ورشتاپن
 5. رایکونن
 6. وتل
 7. هالکنبرگ
 8. بوتاس
 9. پرز
 10. مسا
 11. گوتیرز
 12. باتن
 13. ساینز
 14. آلونسو
 15. گروژان
 16. پالمر
 17. مگنوسن
 18. ورلاین
 19. کویات
 20. هاریانتو
 21. نسر
 22. اریکسن